Privacybeleid

Etos B.V. (“Etos ”), gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor:

 • de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en sollicitanten via de website werk.etos.nl;
 • de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten tijdens een (rechtstreekse) sollicitatieprocedure;

Dit privacybeleid informeert jou over de persoonsgegevens die Etos verwerkt tijdens het sollicitatieproces. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat de verwerking van jouw gegevens transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Etos gaat zorgvuldig om met de gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op werk.etos.nl. We brengen je op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen, maar Etos raadt je aan dit privacybeleid ook geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 6 februari 2020.

1.1 Waarom verwerken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om te beoordelen of wij je een arbeidsovereenkomst zullen aanbieden. We kunnen ook jouw toestemming vragen voor het doorgeven van jouw gegevens aan andere bedrijven van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. die mogelijk een geschikte functie voor jou hebben, zoals Gall & Gall B.V. of Albert Heijn B.V.

Wij hebben jouw gegevens nodig voor:

 • wervings- en selectiedoeleinden;
 • om met jou te communiceren;
 • om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert;
 • om te controleren bij het UWV of je behoort tot de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
 • (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een social media onderzoek;
 • (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een screening, assessment, of medische keuring.

1.2 Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Website

Als je solliciteert op een vacature via de website werk.etos.nl of rechtstreeks via de betreffende afdeling en/of Human Resources worden de benodigde persoonsgegevens gevraagd, zoals je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, extra telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, beschikbaarheid, CV en je motivatie.

In sommige gevallen kan er gebruik worden gemaakt van videotechnologie als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Hiervoor worden audiovisuele beelden verwerkt. Indien dit op jouw sollicitatie van toepassing is, dan is het gebruik van video ter ondersteuning van jouw sollicitatie optioneel. Indien je dit liever niet wilt, dan kun je dit aangeven. Het proces wordt dan zonder het gebruik van videotechnologie voortgezet.

Indien je jonger bent dan 16 jaar verwerken wij de naam en contactgegevens van je ouders, voogden of verzorgers.

Wanneer je toestemming geeft om je locatie met ons te delen verwerken wij je locatie om de beschikbare vacatures op basis van je locatie te sorteren. Je locatie wordt niet door Etos opgeslagen maar is beschikbaar binnen de webbrowser die je gebruikt. Je kan je toestemming hiervoor altijd intrekken binnen de webbrowser.

Indien je een Jobalert wilt ontvangen van vacatures in jouw interessegebieden, bewaren wij jouw e-mailadres, zoekcriteria en de gekozen frequentie om de Jobalert te ontvangen.

Sollicitatieprocedure

Indien de sollicitatie in behandeling wordt genomen, kunnen wij ook de onderstaande gegevens verwerken:

 • je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, extra telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, beschikbaarheid, CV en je motivatie.
 • aantekeningen van het sollicitatiegesprek;
 • (indien van toepassing) de resultaten van een screening, assessment, psychologisch onderzoek of medische keuring;
 • je BSN en machtigingsformulier indien wij willen controleren of je behoort tot de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
 • controle van jouw identiteit tijdens een sollicitatiegesprek door middel van een origineel identiteitsbewijs (wij maken nog geen kopie, dat is wel het geval indien je wordt aangenomen).

1.3 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

De door jou aan Etos verstrekte persoonsgegevens worden door Etos bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, worden de gegevens 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Etos , dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

Indien je je aanmeldt voor de Jobalert bewaren we je gegevens (e-mailadres en voorkeuren) tot het moment van afmelding. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Etos , dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

1.4 Wat nu als je nog geen 16 bent?

Als je jonger bent dan 16 jaar, verzoeken we je je ouders te informeren over jouw sollicitatie bij Etos . Indien om toestemming wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor het langer bewaren van jouw gegevens, hebben we vervangende toestemming van jouw ouders nodig.

1.5 Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

Etos gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF).

1.6 Welke derden hebben toegang tot jouw gegevens?

Indien je daarvoor toestemming geeft kunnen we jouw gegevens doorgegeven aan andere bedrijven van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. die mogelijk een geschikte functie voor jou hebben, zoals Gall & Gall B.V. of Albert Heijn B.V. Je kunt hiervoor toestemming geven via het webformulier op werk.etos.nl of op een later moment indien hier om wordt gevraagd. Nadat deze bedrijven jouw gegevens hebben ontvangen zijn zij de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw gegevens en op de verwerking van persoonsgegevens is hun privacybeleid van toepassing. Deze kun je raadplegen via werk.gall.nl en werk.ah.nl.

Etos schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in. Je kunt hierbij denken aan organisaties zoals Robidus voor werkzaamheden op het gebied van sociale zekerheid en PiCompany voor het afnemen van assessments, maar ook aan IT-bedrijven zoals Microsoft voor hosting en Tata Consulting Services voor onderhoud aan onze software en systemen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken voor de doeleinden van Etos, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker en heeft Etos de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Daarnaast sluiten wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst.

Uitsluitend indien Etos hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Een deel van de dienstverleners van Etos bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Je persoonsgegevens kunnen daarom worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Etos zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het overeenkomen met deze ontvangers van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld. Voor vragen hierover verzoeken wij je te wenden tot onze klantenservice.

1.7 Welke verzoeken kun je doen in verband met jouw persoonsgegevens?

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Etos over je verzamelt en deze laten corrigeren, overdragen of verwijderen door een verzoek op te sturen naar: privacy@aholddelhaize.com.

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met privacy@aholddelhaize.com.

Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via dpo@aholddelhaize.com. Indien je een klacht wilt indienen over ons gebruik van jouw gegevens of over hoe we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst contact op te nemen met onze HR Service Desk via privacy@aholddelhaize.com indien je vragen of klachten hebt of wilt reageren op dit privacybeleid, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.